دلگرمی احسان 1402

به اطلاع گروه های جهادی و مردمی می رساند توزیع بخاری گازی ۹۰۰۰ به صورت مشارکتی می باشد و مبلغ خرید بخاری ۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان است. واریز ۵۰ درصدی به مبلغ مشارکت ۱،۰۳۰،۰۰۰ تومان می باشد.

تامین و واریز مبالغ ذکر شده بر عهده گروه است.

گروه حق دریافت مبلغ از خانواده ها را ندارد.

نصب و راه اندازی بخاری و ارسال گزارش بر عهده گروه است.

شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۱۱۹۳۶۴ بنام قرارگاه شهید زین الدین