اطلاعات مواکب اربعین امام حسین (ع)

لطفا قبل از ثبت نام در سامانه ثبت زائر، اطلاعات موکب خود را در این صفحه بررسی نمائید.

حسینیه حضرت رباب

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

ایران ، آذربایجان ، سایر

ظرفیت روزانه :

-

پارکینگ وسیله نقلیه :

ندارد

مسجد صاحب الزمان

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

ایران

ظرفیت روزانه :

۱۰۰ نفر آقایان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری

مسجد ولی عصر

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

ایران

ظرفیت روزانه :

۱۰۰ نفر آقایان ، ۴۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری

حسینیه محبین فاطمه زهرا

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

افغانستان

ظرفیت روزانه :

۵۰ نفر آقایان ، ۵۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری

مسجد قرآن و عترت

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

افغانستان

ظرفیت روزانه :

۱۰۰ نفر آقایان ، ۱۰۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری ، اتوبوس

مسجد امام رضا(ع)

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

ایران

ظرفیت روزانه :

۱۵۰ نفر آقایان ، ۱۰۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری

موکب سیدالشهدا

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

افغانستان ، پاکستان

ظرفیت روزانه :

۴۰۰ نفر آقایان ، ۳۰۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری ، اتوبوس

حسینیه فاطمه الزهرا

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

ایران ، افغانستان ، پاکستان ، سایر

ظرفیت روزانه :

۱۶۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری ، اتوبوس

مسجد علی بن ابیطالب علیه السلام

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

ایران ، افغانستان

ظرفیت روزانه :

۱۰۰ نفر آقایان ، ۵۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری ، اتوبوس

حسینیه حضرت ابوالفضل شهر قائم

خدمت رسانی به زوار کشورهای :

افغانستان

ظرفیت روزانه :

۵۰ نفر آقایان ، ۵۰ نفر بانوان

پارکینگ وسیله نقلیه :

سواری ، اتوبوس