شرایط تسهیلات مسکن

"*" indicates required fields

۱– تسهیلات برای تعمیر یا تکمیل منزل مسکونی می‌باشد و قابل استفاده برای مورد دیگری نمی‌باشد.

۲– متقاضی دهک ۱ تا ۴ باشد

۳– باز پرداخت ۶۰ ماه بدون تنفس می‌باشد.

۴– داشتن مدارک و مجوزات قانونی ملک الزامی می‌باشد.

۵– پرداخت به صورت مرحله‌ای و منوط به پیشرفت می‌باشد.

۶– شرایط و ضوابط متقاضی و ضامن به عهده بانک می‌باشد.

۷– تاکنون هر نوع تسهیلاتی از بنیاد علوی دریافت نکرده باشد

۸– این تسهیلات برای نهضت ملی مسکن قابل استفاده نمی‌باشد.

پر کردن این فرم به منزله دریافت تسهیلات نمی باشد و فقط ثبت نام اولیه می‌باشد.

نوع تسهیلات*
نام و نام خانوادگی*
نام پدر*
تاریخ تولد*

سامانه حمایت جهت استعلام دهک

آدرس*
Max. file size: 1 MB.

حداکثر حجم فایل ۱ مگابایت می باشد.

جهت کم کردن حجم عکس کلیک نمائید.

Max. file size: 1 MB.

حداکثر حجم فایل ۱ مگابایت می باشد.

جهت کم کردن حجم عکس کلیک نمائید.

Max. file size: 1 MB.

حداکثر حجم فایل ۱ مگابایت می باشد.

جهت کم کردن حجم عکس کلیک نمائید.

Max. file size: 1 MB.

حداکثر حجم فایل ۱ مگابایت می باشد.

جهت کم کردن حجم عکس کلیک نمائید.

سامانه حمایت جهت استعلام دهک